De rol van de leidinggevende

Leidinggevenden bieden onvoldoende stimulans en geven niet altijd het goede voorbeeld door zelf actief tijd te maken voor hun ontwikkeling en die leerervaringen te delen.

Theorie vs. praktijk

Ongunstige omstandigheden

03

De rol van de leiddinggevende

Inzicht

Stimulans

Of het leeraanbod nu optimaal is ingericht of niet: de intrinsieke motivatie om te ontwikkelen is bij iedereen anders. Zelfs met de meest relevante opleidingsmogelijkheden hebben sommige medewerkers dus een extra duwtje in de rug nodig van hun leidinggevende.

Dat gebeurt jammer genoeg nog niet overal even consequent. 68% van de HR-professionals zegt dat de leidinggevenden in hun organisatie die stimulans wel geven, maar 24% stelt ook vast dat die leidinggevenden dat niet of onvoldoende oppakken. Interessant, want bij de leidinggevenden zelf is maar 5% het eens met die laatste stelling.

In mijn organisatie stimuleren leidinggevenden hun medewerkers om te leren

HR-professionals (n = 563)


0%

% (zeer) eens

De leidinggevende stimuleert het personeel niet/onvoldoende om trainingen te volgen (of weet niet hoe)


HR-professionals (n = 563)

0%

% (zeer) eens

Leidinggevenden (n = 379)

0%

% (zeer) eens

Stimulans: behoefte vs. praktijk

Bij de medewerkers zélf vindt maar liefst 65% het erg belangrijk dat hun werkgever hen stimuleert in hun ontwikkeling. De nood aan dat tikkeltje extra motivatie van buitenaf leeft dus wel degelijk - ook bij leidinggevenden (77%). Toch krijgen beide groepen niet de trigger waar ze op hopen; 29% van de leidinggevenden en 27% van de medewerkers wordt vanuit hun organisatie niet of nauwelijks actief aangezet om te werken aan hun ontwikkeling.

Ik vind het belangrijk dat mijn werkgever mij stimuleert in mijn (persoonlijke) ontwikkeling

% (zeer) eens


Ik word vanuit de organisatie niet of nauwelijks gestimuleerd om te leren en mezelf te ontwikkelen

% (zeer) eens


Zien leren doet leren

Het goede voorbeeld

Zien leren doet leren: wanneer leidinggevenden proactief investeren in hun ontwikkeling en die ervaringen delen met hun medewerkers, vergroot de kans dat ook zij aan de slag zullen gaan met hun eigen persoonlijke leertraject.

Iets meer dan de helft van de HR-professionals (54%) verklaart dat directieleden en het management inderdaad het goede voorbeeld geven op het gebied van Learning & Development.

Jammer genoeg klinken zowel leidinggevenden als de overige medewerkers minder enthousiast. Bij de leidinggevenden ervaart slechts 36% dat hun baas hen het goede voorbeeld geeft; bij medewerkers is dat 21%.

Ook hier gaapt er dus een kloof tussen HR en de andere personeelsleden. Het is mogelijk dat die voorbeeldfunctie van leidinggevenden wel is opgenomen in het theoretische leerplan of -beleid, maar dat die moeilijk een weg vindt naar de praktijk door o.a. andere prioriteiten en gebrekkige kennis van de aanwezige leermogelijkheden.

In mijn organisatie geven directie en management het goede voorbeeld als het gaat om leren en ontwikkelen


0%

% (zeer) eens

Mijn leidinggevende geeft het goede voorbeeld door regelmatig tijd vrij te maken voor zijn/haar eigen ontwikkeling


0%

% (zeer) eens

0%

% (zeer) eens

Webinar | Prof. dr. Nick van Dam over het leerklimaat in 2030

Op dinsdag 19 april is prof. dr. Nick van Dam te gast in de Studytube-studio voor een live webinar over de uitdagingen die de toekomst in petto heeft voor HR- en L&D-managers. Samen met Ester Koot (HRM Research Consultant bij Motivaction/Sparkey) en Homam Karimi (Founder & CEO van Studytube) geeft hij meer inzicht in de resultaten van de Studytube Learning & Development Monitor 2022. Hoe ziet ons leerklimaat eruit? En hoe bereiden we ons best voor op de toekomst?

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram