Doel van het leerbeleid

Leerstrategieën zijn in het algemeen defensief van aard: HR-afdelingen willen vooral werknemers behouden.

Medewerkers behouden

De vrees voor een brain drain vertaalt zich door naar de belangrijkste leerdoelen die HR-afdelingen met hun beleid beogen. Zo geeft 62% “het behouden van medewerkers” een plekje in hun top 3. Net als vorig jaar staat het helemaal bovenaan, maar toen bedroeg de score 52%.

“Goed werkgeverschap” (50%) pakt het zilver. Eén trapje lager vinden we een nieuwkomer. Terwijl “het aantrekken van nieuwe medewerkers” (47%) in de vorige editie nog genoegen moest nemen met een zesde stekje (36%), stijgt het nu meteen naar het podium.

De dalers Zowel “talentontwikkeling” (van 51% naar 43%) en “voldoen aan CAO en wet- en regelgeving” (van 36% naar 28%) worden dit jaar minder genoemd als leerdoel, hoewel “talentontwikkeling” wel als een belangrijk focusgebied geldt in het leerbeleid (zie “De noodzaak van L&D”).

“Wat zijn de belangrijkste overwegingen voor de leer- en ontwikkelstrategie?”

HR-professionals (n = 546)


Het behouden van huidige medewerkers

Goed werkgeverschap

Het aantrekken van nieuwe medewerkers

Talentontwikkeling

Investeren in medewerkers om concurrentiepositie te behouden/verbeteren

Bijblijven in marktontwikkelingen

Voldoen aan CAO, wet- en regelgeving in onze branche

“Wat zijn de belangrijkste overwegingen voor de leer- en ontwikkelstrategie?”

HR-professionals (n = 546)

in vergelijking met de resultaten van vorig jaar (HR n = 421)


Het behouden van huidige medewerkers

Goed werkgeverschap

Het aantrekken van nieuwe medewerkers

Talentontwikkeling

Investeren in werknemers om concurrentiepositie te behouden/verbeteren

Bijblijven in marktontwikkelingen

Voldoen aan CAO, wet- en regelgeving in onze branche

Tekenend voor de tijdsgeest

“Het is tekenend voor de tijdsgeest dat ‘het aantrekken van nieuwe medewerkers’ nu een spectaculaire comeback maakt. Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, beweegt de arbeidsmarkt meer dan tijdens de eerste lockdown. HR-professionals willen dat benutten: het is nú tijd om talentvolle medewerkers te behouden én ambitieuze werkzoekenden aan te trekken met een gericht, relevant leeraanbod.”

Homam Karimi

CEO Studytube

image

L&D Talks Podcast

Voor de nieuwste L&D Talks Podcast sprak Studytube met Marc Cobben, onderwijsadviseur bij Edux. We vroegen hem vanuit zijn rol als trainer naar zijn visie op werkgeluk, het binden en boeien van medewerkers, en het aantrekken van nieuw talent.

Edux is er voor professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De organisatie verzorgt VVE-trainingen, opleidingen tot Pedagogisch coach (binnen de kinderopvang), en cursussen als “Werken vanuit talent” en “Didactische vaardigheden”.

Klik op de blauwe banner links om de L&D Talks Podcast in je browser te beluisteren, of luister ‘m direct in je favoriete podcast-app, zoals Spotify of Apple Podcasts.

Verder sparren over het doel van een leerbeleid?

Heb jij vragen over leerstrategieën of andere topics op het gebied van L&D? En wil je daarover in contact komen met één van onze experts? Plan dan vandaag nog een gesprek. Wij helpen je graag!

Het meest inspirerende leerplatform van Nederland.

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram