De oorzaak

L&D is zelden een prioriteit en gaat verloren in de “waan van de dag”. Daarnaast blijken medewerkers vaak onvoldoende op de hoogte.

L&D is bij de meeste organisaties geen prioriteit

De waan van de dag

De Learning Tools staan klaar, de leerbudgetten zijn geregeld – maar waar gaat het dan fout? Het lijkt erop dat leren en ontwikkelen voor de meeste organisaties simpelweg geen prioriteit is. De stelling “Het hebben van een leercultuur is topprioriteit in onze organisatie” kan maar op weinig volgers rekenen: 52% van de HR-professionals is het “(zeer) oneens” met dat statement of reageert neutraal, net als 61% van de leidinggevenden en 69% van de overige medewerkers. Volgens 47% van de HR-professionals, 37% van de leidinggevenden en 25% van de medewerkers krijgen andere activiteiten of werkzaamheden prioriteit. Voor elke subgroep is dat ook meteen het belangrijkste obstakel in hun leerproces.

Het hebben van een leercultuur is topprioriteit in onze organisatie

(Zeer) oneens of neutraal


Andere activiteiten/werkzaamheden krijgen prioriteit


HR-professionals (n = 563)

Leidinggevenden (n = 379)

Medewerkers (n = 814)

Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte

“Hoe ziet mijn leeraanbod eruit?”

Bijna een derde van de HR-professionals vermeldt dat hun medewerkers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het leeraanbod in de organisatie.

Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod

31% (HR n = 563)


“Welke tools kan ik gebruiken?”

In het algemeen lijken HR-professionals en leidinggevenden veel beter op de hoogte van de leer- en ontwikkelmogelijkheden dan de andere medewerkers. 12% van de HR-professionals en 15% van de leidinggevenden weten niet welke Learning Tools hun organisatie aanbiedt; bij de medewerkers moet maar liefst 33% het antwoord schuldig blijven. Er gaapt dus een duidelijke communicatiekloof: de berichtgeving over het leeraanbod vanuit HR bereikt het manager-niveau, maar sijpelt vervolgens niet of onvoldoende door naar de andere lagen van het bedrijf.

Welke Learning Tools gebruikt jouw organisatie?


HR-professionals (n = 563)

Leidinggevenden (n = 379)

Medewerkers (n = 814)

“Welk budget mag ik gebruiken?”

Bijna alle HR-professionals (96%) zeggen dat hun organisatie werkt met een leerbudget. Bij leidinggevenden (90%) en medewerkers (82%) is er minder zekerheid. Het is bovendien opvallend dat bijna de helft van de HR-professionals (46%) geen cijfer kan kleven op het leerbudget. Bij de leidinggevenden loopt dat op tot 57%, bij de medewerkers zelfs tot 79%.

Is er in jouw organisatie budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen?


Weet jij hoeveel leerbudget er vorig jaar beschikbaar was (per medewerker)?


Blijf op de hoogte

Dit is slechts één van de verschillende publicaties rond Studytube's grootschalige onderzoek naar de leer- en ontwikkelcultuur van zakelijk Nederland. De L&D Monitor 2022 leverde namelijk nog veel meer interessante cijfers en inzichten op! Binnenkort mag je dus nog meer boeiende onderzoeksrapporten verwachten. Wil jij als eerste te weten komen wanneer er een kakelverse publicatie op je ligt te wachten? Schrijf je dan nu in voor onze speciale L&D Monitor-nieuwsbrief!

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram