Mogelijke oplossingen

Voor een bloeiende leercultuur is een betere communicatie tussen de verschillende lagen van het bedrijf essentieel.

Alarmerende conclusies van HR

Wanneer de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een bedrijf niet in elke laag even bekend zijn, dan blijft die kloof tussen theorie en praktijk niet zonder gevolgen. De ondervraagde HR-professionals kunnen dan ook niet anders dan enkele alarmkreten slaken. Zo stelt bijna twee derde (63%) dat er (te) veel onbenut potentieel is in de organisatie. Ook blijkt het voor de helft van de HR-professionals moeilijk om alle essentiële bedrijfsinterne kennis te borgen. Bij een onvoldoende gebruik van de leermogelijkheden krijgen de Learning Management Systemen immers een vertekend beeld van wie welke kwalificaties bezit – of zou moeten bezitten.

Er is (te) veel onbenut potentieel binnen onze organisatie

HR-professionals (n = 563)


We hebben moeite om de essentiële kennis (van medewerkers) in de organisatie te borgen

HR-professionals (n = 563)


Groeiend pessimisme

Steeds minder HR-professionals vinden dat hun organisatie het goed doet op het gebied van L&D. In de vorige editie van dit onderzoek was nog 13% tevreden met het leerbeleid; dat daalt nu naar 6%. Ook bij medewerkers slinkt het vertrouwen van 20% naar 14%.

Alles gaat goed/De organisatie doet genoeg

(Zeer eens)


Mogelijke oplossingen

“Wat zou jouw organisatie helpen om (nog meer) een lerende organisatie te worden?”

HR-professionals

1. Medewerkers en directie moeten het belang inzien van L&D (14%) 2. Beter en duidelijker beleid/visie (7%) 3. Meer tijd (7%)

Leidinggevenden

1. Meer tijd (9%) 2. Actief informeren over aanbod/mogelijkheden (7%) 3. Beter/duidelijker cursusaanbod (6%)

Medewerkers

1. Meer tijd (9%) 2. Actief informeren over . aanbod/mogelijkheden (7%) 3. Beter/duidelijker cursusaanbod (7%)%)

Betere communicatie

Bij bijna een kwart van de medewerkers (24%) wordt L&D “(bijna) nooit” onder de aandacht gebracht. Een gemiste kans, want zo blijft hun potentieel grotendeels onbenut. De kracht van herhaling geldt ook in een (beginnende) leercultuur. Hoe vaker HR-professionals en leidinggevenden hun medewerkers duidelijk laten weten waar en wanneer ze aan hun ontwikkeling kunnen werken, hoe groter de kans dat die werknemers de beschikbare leermogelijkheden zullen verkennen en actief gaan gebruiken.

Hoe vaak wordt L&D binnen jouw organisatie onder de aandacht gebracht bij jou als medewerker?

Medewerkers (n = 814)


Elke week

Weet niet

Elke maand

Elk half jaar

Elk kwartaal

(Bijna) nooit

L&D in ontwikkelgesprekken

Zowel HR-professionals als leidinggevenden zijn behoorlijk positief over de rol van L&D in de beoordelingscyclus van hun organisatie: respectievelijk 55% en 54% van hen zeggen dat het een vast onderdeel is. De antwoorden van hun medewerkers klinken echter een stuk minder optimistisch, want daar deelt slechts 33% dezelfde mening. Hetzelfde geldt voor de feedback uit ontwikkelgesprekken: 50% van de HR-professionals en 55% van de leidinggevenden zeggen dat men die verwerkt tot een leerplan; voor medewerkers is dat aandeel alweer kleiner (35%). Bij die eerste twee groepen is L&D misschien al stevig verankerd in de ontwikkelgesprekken en de vormgeving van leerplannen, maar door een gebrek aan communicatie is dat alleszins nog niet het geval bij de medewerkers. Voor een vitale leercultuur is het essentieel om niet alleen duidelijk te communiceren over L&D, maar ook om het op te nemen in de beoordelingscyclus van alle teams en afdelingen binnen de organisatie. Zo kunnen HR-professionals en leidinggevenden in samenspraak met de medewerkers concrete individuele leerdoelen formuleren en deze verbinden met de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Door deze op te volgen via performance reviews en feedback te verwerken in nieuwe of herziene leerdoelen, blijft de medewerker zich zo voortdurend ontwikkelen als deel van zijn of haar takenpakket , en tegelijk in functie van de organisatie zelf.

L&D is een vast onderdeel van mijn beoordelingscyclus: het wordt besproken én opgevolgd

(Zeer) eens


Actieve betrokkenheid voor een relevanter leeraanbod

Ook met betrekking tot het leeraanbod zijn HR-professionals en leidinggevenden beduidend positiever dan de overige medewerkers. Voor elk aspect van het leeraanbod zijn de meningen van die laatste groep minder enthousiast: het is volgens hen o.a. niet zo ruim en minder toegankelijk dan de HR-professionals en leidinggevenden zeggen. Een betere L&D-communicatie kan ook hier een uitkomst bieden. Door medewerkers actief te betrekken in de samenstelling van het leeraanbod, kunnen HR-afdelingen een waaier aan leermogelijkheden creëren die nog beter is afgestemd op de bedrijfsinterne leerbehoeften, en die dus op meer enthousiasme zal kunnen rekenen.

Het leeraanbod

(Zeer) eens


Terugblik: deelrapport 1

Uit het eerste deelrapport van de Studytube L&D Monitor bleek al dat leermogelijkheden essentieel zijn om talent aan te trekken en te behouden in een moeilijke arbeidsmarkt. Maar liefst 68% van de Nederlandse organisaties vreest zelfs om talentvolle krachten te verliezen, tenzij ze volop gaan investeren in Learning & Development.

De cijfers in dit rapport tonen aan dat die leermogelijkheden en -budgetten wel degelijk aanwezig zijn, net als de wil om te investeren, maar ze worden onvoldoende gebruikt. Zowel de mogelijkheden van het leeraanbod als het potentieel van de medewerkers komen dus niet tot hun recht.

Blijf op de hoogte

Dit is slechts één van de verschillende publicaties rond Studytube's grootschalige onderzoek naar de leer- en ontwikkelcultuur van zakelijk Nederland. De L&D Monitor 2022 leverde namelijk nog veel meer interessante cijfers en inzichten op! Binnenkort mag je dus nog meer boeiende onderzoeksrapporten verwachten. Wil jij als eerste te weten komen wanneer er een kakelverse publicatie op je ligt te wachten? Schrijf je dan nu in voor onze speciale L&D Monitor-nieuwsbrief!

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram