Het probleem

Organisaties voorzien tools en budgetten voor Learning & Development, maar deze worden onvoldoende benut.

Bedrijven investeren in L&D

Werknemers kunnen pas het beste uit zichzelf halen als hun organisatie hen de juiste en meest relevante leer- en ontwikkelmogelijkheden aanbiedt. De ondervraagde HR-professionals duiden verschillende Learning Tools aan waarmee ze dat doel proberen bereiken. Learning Management Systemen op één

De podiumplaatsen liggen erg dicht bij elkaar. Bovenaan staat het Learning Management Systeem (37%): een online omgeving waar HR- en L&D-medewerkers alle leeractiviteiten kunnen beheren en bijsturen. De zilveren medaille gaat naar online trainingsbibliotheken (36%), de plek waar men online opleidingen verkent, kiest en volgt. Deze zijn vaak ingebed in een overkoepelende Online Academy of Learning Experience Platform (met 34% op nummer drie), dat alle leermogelijkheden van een organisatie bundelt op één centrale plek. Opvallend: terwijl in de vorige editie van de Studytube L&D Monitor slechts 6% van de HR-professionals niet wist welke tools ze in huis hadden, moet nu 12% het antwoord schuldig blijven.

Een leerbudget voor (bijna) iedereen

Bijna alle ondervraagde HR-managers (96%) geven aan dat er een leerbudget is voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Daarbij is er meestal sprake van een algemene pot (28%) of een teambudget (27%).

Van welke van de volgende Learning Tools maakt jouw organisatie gebruik?

HR-professionals (n=563)


Learning Management Systeem (LMS)

Online trainingsbibliotheek

Online Academy/Learning Experience Platform (LXP)

Digitale opleidingsintermediair/online marktplaats

Werkplekondersteuning via een app

Auteurstool

Weet niet

Anders

Is er in jouw organisatie budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen?

HR-professionals (n=563)


Onvoldoende benutting van de mogelijkheden

Te weinig gebruik

Meer dan de helft van de HR-professionals (53%) vindt dat medewerkers te weinig gebruikmaken van de beschikbare leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie. Meer dan de helft van de ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.

Onze medewerkers maken te weinig gebruik van de leer- en ontwikkelmogelijkheden die we aanbieden -

HR-professionals (n=563)


Te weinig aandacht

Slechts 47% van de HR-professionals is tevreden met de aandacht die medewerkers en leidinggevenden besteden aan hun ontwikkeling. 15% van de HR-professionals geeft zelfs aan dat ze “(zeer) ontevreden” zijn over de interne leercultuur – of eerder: het gebrek eraan.

Hoe tevreden ben je over de aandacht die binnen jouw organisatie besteed wordt aan Learning & Development?

HR-professionals (n=563)


Te weinig tijd

Van alle ondervraagde HR-professionals meent 44% dat er te weinig tijd wordt besteed aan Learning & Development binnen hun organisatie. Een iets kleiner aandeel (41%) is wél tevreden met de huidige stand van zaken, maar dit cijfer is gedaald ten opzichte van vorig jaar (48%). Er is dus nog werk aan de winkel, maar vanuit het HR-standpunt valt het wel op dat het vaak niet duidelijk vaststaat hoeveel uur een medewerker op de werkvloer mag spenderen aan scholing en ontwikkeling (27%). Bijna de helft van de HR-professionals (49%) verwacht bovendien dat medewerkers ook een deel van hun vrije tijd besteden aan hun professionele groei.

Ik vind dat er te weinig tijd wordt besteed aan leren en ontwikkelen

HR-professionals (n=563)


We verwachten van onze medewerkers dat zij ook hun vrije tijd gebruiken om zich professioneel te ontwikkelen

HR-professionals (n=563)


Leerbudget blijft liggen

Te weinig gebruik, te weinig aandacht, te weinig tijd,… Het komt jammer genoeg niet als een verrassing dat 64% van de HR-professionals aangeeft dat minder dan 75% van het leerbudget ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Iets minder dan een vijfde (19%) zegt dat ze wél 76 tot 100% van de beschikbare euro’s besteden. De andere werknemers lijken dat onbenutte potentieel te beseffen. Zo stelt 53% van de leidinggevenden dat het leerbudget van hun medewerkers – volgens hun gevoel – onvoldoende wordt benut. Van die medewerkers zelf denkt eveneens 53% hetzelfde.

Heb je het idee dat het beschikbare leerbudget volledig wordt benut?

Leidinggevenden (n = 379)


Ja

Nee

Weet ik niet

Hoeveel procent van het leerbudget wordt ook daadwerkelijk gebruikt?

HR-professionals (n=539)


‘64% van de organisaties geeft slechts 75% of minder van het leerbudget uit’

Heb je het idee dat het beschikbare leerbudget volledig wordt benut?

Medewerkers (n=814)


Ja

Nee

Weet ik niet

Blijf op de hoogte

Dit is slechts één van de verschillende publicaties rond Studytube's grootschalige onderzoek naar de leer- en ontwikkelcultuur van zakelijk Nederland. De L&D Monitor 2022 leverde namelijk nog veel meer interessante cijfers en inzichten op! Binnenkort mag je dus nog meer boeiende onderzoeksrapporten verwachten. Wil jij als eerste te weten komen wanneer er een kakelverse publicatie op je ligt te wachten? Schrijf je dan nu in voor onze speciale L&D Monitor-nieuwsbrief!

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram