Huidig leerklimaat niet klaar voor regie medewerker

Slechts 35% van de medewerkers in Nederlandse bedrijven mag zelf bepalen wat, wanneer en hoe ze willen leren. Een leercultuur is zelden ingeburgerd: de omstandigheden om te leren zijn verre van ideaal, waardoor proactief eigenaarschap achterblijft.

Theorie vs. praktijk

Ongunstige omstandigheden

De rol van de leiddinggevende

Inzicht

De Studytube Learning & Development Monitor 2022

Ieder jaar voert Studytube, met behulp van onderzoeksbureau Motivaction/Sparkey, onderzoek naar de leer- en ontwikkelcultuur bij Nederlandse bedrijven. Aan deze editie werkten 1.756 respondenten mee: 563 HR-professionals, 379 leidinggevenden en 814 medewerkers.

Inhoudsopgave

Theorie vs. praktijk

Volgens HR-professionals verschuift de regie over het leer- en ontwikkelproces van medewerkers meer en meer naar die medewerkers zelf. De praktijk vertelt echter een ander verhaal. Uitgelicht cijfer: slechts 46% van de HR-professionals zegt dat medewerkers ook echt zélf mogen bepalen wat ze willen leren.

Ongunstige omstandigheden

Het leeraanbod is vaak wel aanwezig, maar een echte leercultuur ontbreekt. Opleidingsmogelijkheden zijn niet altijd relevant, en de precieze verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het leerbeleid zijn onduidelijk. Uitgelicht cijfer: 25% van de medewerkers krijgt onvoldoende ruimte om te leren wat ze echt leuk vinden.

De sleutelrol van de leidinggevende

In het algemeen bieden organisaties hun medewerkers onvoldoende stimulans om zich te ontwikkelen. Bovendien geven leidinggevenden niet altijd het goede voorbeeld door bijv. zelf actief tijd te maken voor hun leertraject.

Uitgelicht cijfer: 27% van de medewerkers zegt dat hun leidinggevende hen niet of nauwelijks stimuleert om te leren.

Webinar | Prof. dr. Nick van Dam over het leerklimaat in 2030

Op dinsdag 19 april is prof. dr. Nick van Dam te gast in de Studytube-studio voor een live webinar over de uitdagingen die de toekomst in petto heeft voor HR- en L&D-managers. Samen met Ester Koot (HRM Research Consultant bij Motivaction/Sparkey) en Homam Karimi (Founder & CEO van Studytube) geeft hij meer inzicht in de resultaten van de Studytube Learning & Development Monitor 2022. Hoe ziet ons leerklimaat eruit? En hoe bereiden we ons best voor op de toekomst?

Designed with your future in mind.

Facebook Twitter LinkedIn Instagram