Ongunstige omstandigheden

Het leeraanbod is vaak wel aanwezig, maar een echte leercultuur ontbreekt. Opleidingsmogelijkheden zijn niet altijd relevant, en de precieze verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het leerbeleid zijn onduidelijk.

Theorie vs. praktijk

02

Ongunstige omstandigheden

De rol van de leiddinggevende

Inzicht

Wel een leeraanbod, maar geen leercultuur

Het leeraanbod: diverse meningen

Een divers, breed en relevant leeraanbod is een goede eerste stap naar een leercultuur. Er is echter pas sprake van een succesvolle adoptie wanneer medewerkers gemakkelijk toegang vinden tot die opleidingen en ze vervolgens ook boeken en afronden.

Vanuit dat oogpunt is het des te opvallender - en zorgwekkender - dat HR-professionals zich in het algemeen positiever uitdrukken over de aanwezige L&D-mogelijkheden dan de medewerkers voor wie ze bedoeld zijn.

Zo vindt 67% van de HR-professionals dat het leeraanbod van hun organisatie gemakkelijk toegankelijk is, maar slechts 53% van de medewerkers deelt die mening. 62% van de HR-professionals meent dat het voldoende ruim is qua mogelijkheden, tegenover 44% bij de medewerkers. 53% van de HR-professionals ervaart dat de beschikbare trainingen eenvoudig te boeken zijn; bij de medewerkers ligt dat cijfer op 42%.

Het leeraanbod


Weinig aansluiting op behoeften

De negatievere houding van medewerkers ten opzichte van het leeraanbod lijkt erop te wijzen dat het onvoldoende aansluit bij hun eigen behoeften en verwachtingen.

28% van de leidinggevenden en 18% van de medewerkers geven ook expliciet aan dat de aanwezige opleidingsmogelijkheden niet passen bij wat ze echt willen leren. Daarnaast krijgen 31% van de leidinggevenden en 25% van de medewerkers naar eigen zeggen niet de nodige ruimte om te leren wat ze leuk vinden.

Voor sommigen groeit leren dan ook uit tot een “noodzakelijk kwaad”: 35% van de medewerkers en 29% van de leidinggevenden volgen opleidingen “omdat het moet”.

Die omstandigheden maken het moeilijk voor medewerkers om proactief eigenaarschap te nemen over hun eigen professionele groei. Wanneer de leermogelijkheden niet rijmen met datgene wat iemand graag wil doen of bereiken, wordt het moeilijk om de nodige motivatie te vinden en die opleidingen alsnog te gaan verkennen en/of boeken.

De meeste trainingen volg ik omdat het moet


Leidinggevenden (n = 379)

0%

% (zeer) eens

Medewerkers (n = 814)

0%

% (zeer) eens

Ik krijg onvoldoende ruimte om te leren wat ik leuk vind


Leidinggevenden (n = 379)

0%

% (zeer) eens

Medewerkers (n = 814)

0%

% (zeer) eens

Het aanbod van cursussen en trainingen past niet bij mijn leerbehoeften


Leidinggevenden (n = 379)

0%

% (zeer) eens

Medewerkers (n = 814)

0%

% (zeer) eens

Vage verantwoordelijkheden: wie doet wat?

Uitvoering van het leerbeleid

Net als bij de regie over het leerproces heerst er ook weinig eensgezindheid over de uitvoering van het leerbeleid: wie moet het leerplan eigenlijk concreet omzetten in de praktijk?

Bij de HR-professionals beschouwt 32% dat als een onderdeel van hun eigen takenpakket, terwijl 25% het toedicht aan de leidinggevenden. In die groep zegt 28% dat de uitvoering inderdaad bij hen ligt, maar 21% verwijst de verantwoordelijkheid op hun beurt weer door naar HR.

Tussen de overige medewerkers onderling is de verdeeldheid groter: 24% weet het niet, maar twee gelijke delen (19% en 19%) vinden de uitvoering een taak voor respectievelijk HR en de leidinggevenden.

Wie is er in jouw organisatie hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van het leerbeleid?

(HR n = 563; LG n = 379; MW n = 814)


Webinar | Prof. dr. Nick van Dam over het leerklimaat in 2030

Op dinsdag 19 april is prof. dr. Nick van Dam te gast in de Studytube-studio voor een live webinar over de uitdagingen die de toekomst in petto heeft voor HR- en L&D-managers. Samen met Ester Koot (HRM Research Consultant bij Motivaction/Sparkey) en Homam Karimi (Founder & CEO van Studytube) geeft hij meer inzicht in de resultaten van de Studytube Learning & Development Monitor 2022.

Hoe ziet ons leerklimaat eruit? En hoe bereiden we ons best voor op de toekomst?

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram