Theorie vs. praktijk

Volgens HR-professionals verschuift de regie over het leer- en ontwikkelproces van medewerkers meer en meer naar die medewerkers zelf. De praktijk vertelt echter een ander verhaal.

01

Theorie vs. praktijk

Ongunstige omstandigheden

De rol van de leiddinggevende

Inzicht

Regie over L&D: de theoretische trend

68% van de HR-professionals meent een trend te herkennen: volgens hen verschuift de regie over het leer- en ontwikkelproces van medewerkers geleidelijk naar die medewerkers zelf. Theoretisch gezien zouden medewerkers dus steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten ervaren m.b.t. hun eigen leertraject en ontwikkeling.

De regie van leren en ontwikkelen komt steeds meer bij de medewerkers te liggen

HR-professionals (n=563)


0%

% (zeer) eens

De praktijk vertelt een ander verhaal

Weinig eigenaarschap

In de praktijk merken HR-professionals dat medewerkers die regie zelden proactief opnemen. Minder dan de helft (43%) zegt dat de medewerkers in hun organisatie voldoende eigenaarschap nemen over hun eigen ontwikkeling. Slechts één derde (33%) geeft aan dat medewerkers actief ervaringen uitwisselen over hun leertraject en professionele groei.

Maar hoe komt dat? Is het een kwestie van niet kunnen of niet willen?

Onze medewerkers nemen voldoende eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling

HR-professionals (n = 563)


0%

% (zeer) eens

Onze medewerkers communiceren onderling actief over hun leer- en ontwikkelactiviteiten

HR-professionals (n = 563)


0%

% (zeer) eens

Bij ons mogen medewerkers zelf bepalen wat, wanneer en hoe ze willen leren

% (zeer) eens

Minder keuzevrijheid

Van de theoretische regie (die volgens 68% van de HR-professionals naar de medewerker verschuift) blijft in de praktijk weinig over. Slechts 46% van de HR-professionals, 46% van de leidinggevenden en 35% van de medewerkers zeggen dat medewerkers in hun organisatie ook effectief zelf mogen bepalen wat, wanneer en hoe ze willen leren.

Wie heeft de regie écht in handen?

Wanneer de respondenten moeten aanduiden wie er op de werkvloer écht verantwoordelijk is voor de regie over Learning & Development, leidt dat tot grote onenigheid.

Een kwart (26%) van de HR-professionals vindt dat die verantwoordelijkheid bij hen ligt, maar een vergelijkbaar aandeel (28%) legt die taak neer bij de leidinggevenden. In die laatste groep meent 33% dat de regie hen inderdaad toebehoort.

Ook bij de medewerkers is de verdeelheid groot. 24% van hen eist zelf de regie op over hun eigen leer- en ontwikkeltraject, maar een identiek percentage moet het antwoord schuldig blijven.

Wie is er in jouw organisatie hoofdverantwoordelijk voor de regie over het leer- en ontwikkelproces?

(HR n = 563; LG n = 379; MW n = 814)


Terugblik: deelrapport 2

Een kloof tussen theorie en praktijk, weinig eigenaarschap en keuzevrijheid, onduidelijke verantwoordelijkheden... Men kan ze allemaal rijmen met de conclusies uit het tweede deelrapport van de Studytube L&D Monitor 2022. Daarin geeft maar liefst 63% van de HR-professionals aan dat er (te) veel onbenut potentieel is in hun organisatie. Leren en ontwikkelen is zelden een prioriteit, en medewerkers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van hun leermogelijkheden. Dit rapport toont aan dat zelfs het meest relevante leeraanbod nutteloos is als het geen weg vindt naar de praktijk. Wanneer het niet helder is wie wat moet doen om het leerbeleid uit te voeren, en medewerkers niet de juiste omstandigheden ervaren om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan, dan kan een leercultuur nauwelijks inburgeren.

Webinar | Prof. dr. Nick van Dam over het leerklimaat in 2030

Op dinsdag 19 april is prof. dr. Nick van Dam te gast in de Studytube-studio voor een live webinar over de uitdagingen die de toekomst in petto heeft voor HR- en L&D-managers. Samen met Ester Koot (HRM Research Consultant bij Motivaction/Sparkey) en Homam Karimi (Founder & CEO van Studytube) geeft hij meer inzicht in de resultaten van de Studytube Learning & Development Monitor 2022. Hoe ziet ons leerklimaat eruit? En hoe bereiden we ons best voor op de toekomst?

Designed with your future in mind

Facebook Twitter LinkedIn Instagram